Πρόλογος: Χαοτική, χάοσμος και μάνατζμεντ

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Άρθουρ Μπάτραμ «Χάος, πολυπλοκότητα και μάνατζμεντ», Καστανιώτης, 2001, σσ 9-20
Preface: Chaotics, chaosmos and management
Preface to the Greek edition of Arthur Battram’s «Navigating Complexity», Kastaniotis, 2001, pp 9-20.

Νεο-εξελικτικές προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Ιωάννα Τσιβάκου (Επιμ.) «Δράση και Σύστημα: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων», Θεμέλιο, 1995, σσ 267-323
Neo-evolutionary approaches in Organization Theory
in I. Tsivakou (Ed) «Action and System: Contemporary Approaches in Organization Theory», Themelio, 1995, pp 267-323.

Τεχνολογίες προγραμματιζόμενου αυτοματισμού και σύγχρονη επιχείρηση : Σε αναζήτηση ευελιξίας και ελέγχου

in GreekJournal papers
Χαρίδημος Κ. Τσούκας
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1989, 72: 75-91
Programmable automation technologies and the modern firm: In search of flexibility and control
The Greek Review of Social Research, 1989, 72: 75-91.

By using this site, you agree to the use of cookies. more...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close