Πρόλογος: «Ημιμάθεια», καθολικότητα, νεοτερικότητα

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Γ. Παμπούκης «Ημιμάθειας Εγκώμιο», Κριτική, 2009, σσ 13-26
Foreword: «Half-Knowledge», Universality, Modernity
in G. Pampoukis «In Praise of Half-Knowledge», Kritiki, 2009, pp 13-26.

Ζώντας με την αβεβαιότητα, δρώντας με αυτοπεποίθηση: Τύχη, στοχαστικός ορθολογισμός, και η ψευδαίσθηση του ελέγχου στις ανθρώπινες υποθέσεις

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Σπ. Μακρυδάκης, R. Hogarth, A. Gaba «Χορεύοντας με την Τύχη», Κριτική, 2009, σσ 13-27
Living with uncertainty, acting with confidence: Chance, Reflective Rationalism and the Illusion of Control in Human Affairs

Πρόλογος: Η άλλη πλευρά της γραφειοκρατίας

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Ρόμπερτ Τζακάλ «Ηθικοί Λαβύρινθοι», Καστανιώτης, 2005, σσ 9-18
Foreword: The other side of bureaucracy
Foreword to the Greek edition of Robert Jackal’s «Moral Mazes», Kastaniotis, 2005, pp 9-18

Πρόλογος: Η βαθιά δομή της ηγετικής προσωπικότητας

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Μ. Κετς ντε Βρις «Αιχμάλωτοι της Ηγεσίας», Καστανιώτης, 2005, σσ 9-17
Foreword: The deep structure of the leader’s personality
Foreword to the Greek edition of M. Kets de Vries’ «Prisoners of Leadership», Kastaniotis, 2005, pp 9-17.

Πρόλογος: Εν αρχή ην η σχέση: Ηγεσία στην εποχή της αβεβαιότητας

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Μ. Γουίτλι «Ηγεσία και Χάος», Καστανιώτης, 2003, σσ 9-23
Foreword: In the beginning was the relationship: Leadership in the time of uncertainty
Foreword to the Greek edition of Margaret Wheatley’s «Leadership and the New Science, Kastaniotis, 2003, pp 9-23.

Πρόλογος: Η Τέχνη της επίλυσης προβλημάτων

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Μίτροφ «Έξυπνη Σκέψη για Δύσκολους Καιρούς», Καστανιώτης, 2002, σσ 9-15
Foreword: The art of problem solving
Foreword to the Greek edition of Ian Mitroff’s «Smart Thinking for Crazy Times», Kastaniotis, 2002, pp 9-15.

Επίμετρο: Πολυπλοκότητα, πολύπλοκη σκέψη και η τέχνη της κρίσης

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Μίτροφ «Έξυπνη Σκέψη για Δύσκολους Καιρούς», Καστανιώτης, 2002, σσ 193-210
Afterword: Complexity, complex thinking and the art of judgment
Afterword to the Greek edition of Ian Mitroff’s «Smart Thinking for Crazy Times», Kastaniotis, 2002, pp 193-210.

Πρόλογος

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Γκάρεθ Μόργκαν «Οι όψεις της Οργάνωσης», Καστανιώτης, 2001, σσ 12-21
Preface
Preface to the Greek edition of G. Morgan’s «Images of Organization», Kastaniotis, 2001, pp 12-21.

Πρόλογος: Χαοτική, χάοσμος και μάνατζμεντ

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Άρθουρ Μπάτραμ «Χάος, πολυπλοκότητα και μάνατζμεντ», Καστανιώτης, 2001, σσ 9-20
Preface: Chaotics, chaosmos and management
Preface to the Greek edition of Arthur Battram’s «Navigating Complexity», Kastaniotis, 2001, pp 9-20.

Νεο-εξελικτικές προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Ιωάννα Τσιβάκου (Επιμ.) «Δράση και Σύστημα: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων», Θεμέλιο, 1995, σσ 267-323
Neo-evolutionary approaches in Organization Theory
in I. Tsivakou (Ed) «Action and System: Contemporary Approaches in Organization Theory», Themelio, 1995, pp 267-323.

By using this site, you agree to the use of cookies. more...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close