Νεο-εξελικτικές προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων

Book Chaptersin Greek
Χαρίδημος Τσούκας
στο Ιωάννα Τσιβάκου (Επιμ.) «Δράση και Σύστημα: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων», Θεμέλιο, 1995, σσ 267-323
Neo-evolutionary approaches in Organization Theory
in I. Tsivakou (Ed) «Action and System: Contemporary Approaches in Organization Theory», Themelio, 1995, pp 267-323.

Introduction: From social engineering to reflective action in Organizational Behaviour

Book Chapters
Haridimos Tsoukas
in H. Tsoukas (Ed) «New Thinking in Organizational Behaviour», Butterworth-Heinemann, 1994, pp 1-22

Timeo Danaos et Dona Ferentes

Book Chapters
Haridimos Tsoukas
in R. B. Blackham, Robert L. Flood, Michael Jackson, G.J. Mansell, S.V.E. Probert (Eds) «Systems Thinking in Europe», Plenum, 1991, pp 449-454

By using this site, you agree to the use of cookies. more...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close